Slideshow

27 Nisan 2011 Çarşamba

Pazarlama 3.0 Şifreleri


Pazarlama sürekli gelişen ve bilgileri gün gettikçe büyüyen bir bilim.Pazarlama günümüze kadar Pazarlama 1.0, Pazarlama 2,0 ve son olarak gelen Pazarlama 3.0 olarak karşımıza çıkıyor.

Pazarlama 3.0'ın en güzel yanı insan merkezli ve değerlere dayalı olması.

Pazarlama 3.0 ile ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. İşte onlardan bazıları:

-Pazarlama 3.0 büyük oranda pazarlamacıların, insanların endişe ve arzularının farkına varma yetenekleri üzerine inşa ediliyor.

-Pazarlama 3.0 fikri ilk olarak, Kasım 2005'te, başında Hermawan Kartajaya'nın bulunduğu, Güneydoğu Asya'da kurulu bir pazarlama şirketi olan MarkPlus'ta çalışan bir grup danışman tarafından geliştirildi.

-Pazarlama 3.0 Doğuda doğdu ve orada şekillendirildi.

-Pazarlama 3.0 insanları sadece tüketcileri olarak görmek yerine, pazarlamacılar onlara artık aklı, kalbi ve ruhu olan ''insanlar'' olarak yaklaşıyor.

-Pazarlama 3.0, pazarlama kavramını insan özlemleri, değerleri ve ruhu düzeyine çıkarıyor.

-Pazarlama 3.0, tüketicilerin öteki ihtiyaç ve umutlarının asla göz ardı edilmemesi gereken bütünsel insan olduğuna inanır. Bu sebeple Pazarlama 3.0, duygusal pazarlamayı, insan ruhu pazarlamasıyla tamamlar.

-İşbirlikçi Pazarlama, Pazarlama 3.0'ın birinci yapıtaşıdır. Pazarlama 3.0'ı uygulayan şirketler dünyayı değiştirmeyi amaçlar. Bunu tek başına yapamazlar. Karşılıklı bağlantılı ekonomide şirketler birbirleriyle, hissedarlarıyla, kanal partnerleriyle, çalışanlarla ve tüketicilerle işbirliği yapmak zorundadır. Pazarlama 3.0 benzer değer ve arzulara sahip iş kuruluşları arasındaki işbirliğidir.

-Kültürel Pazarlama, Pazarlama 3.0'ın ikinci yapıtaşıdır. Pazarlama 3.0'ı uygulayan şirketlerin, kendi işleriyle ilgili topluluk meselelerini anlamaları gerekir.

-Pazarlama 3.0'la birlikte değişen bir pazarlama tanımı olmuştur. Buna göre Amerika Pazarlama Derneği'nin 2008 yılında yaptığı Pazarlama kavramı; ''Pazarlama; tüketiciler, müşteriler, partnerler ve genel olarak toplum için değer taşıyan tekliflerin yaratılması, iletilmesi sevk değiiş tokuşunu sağlayan faaliyet, kurumlar kümesi ve süreçleridir.''

-Pazarlama 3.0'ı gündeme getiren üçüncü kuvvet, yaratıcı toplumun yükselişidir.

-Pazarlama 3.0'da pazarlamacıların tüketicilerin kalbini kazanmak için onların akıl ve ruhlarına aynı anda seslenmesi gerekir.

-Pazarlama 3.0'da markanız birkere başarıya ulaştı mı,artık o sizin olmaktan çıkar. Pazarlama 3.0'ı uygulayan şirketler marka üzerinde kontrol sağlamanın mümkün olmadığı olgusuyla yaşamak zorundadır. Markalar tüketicilere aittir.

-Pazarlama 3.0, tüketicilerin hayatlarında yaptıkları şeyleri yapma tarzlarını değiştirmekle ilgilidir. Bir marka dönüşüme neden olduğunda,tüketiciler bilinçsiz olarak bu markayı hayatlarının bir parçası olarak kabul ederler. İnsan ruhu pazarlamaası işte böyle birşeydir.

-Pazarlama 3.0'da insanların birbirleriyle konuşması yeni reklamcılık faaliyetleri demektir.

-Pazarlama 3.0 stratejisinde şirketler ortaya koydukları değerlerin ciddiye alınması için hem müşterilerini hemde çalışanlarını ikna etmek zorundadır.

-Pazarlama 3.0'da liderlerin rolü insanlara esin kaynağı olmaktır.

-Pazarlama 3.0 çağında pazarlamacı olmak demek tek başına değişim gerçekleştirmek değil, diğer şirketlerle işbirliği yaparak sorunları çözmek için yaratıcı yöntemler bulmak demektir.

Kaynak:Pazarlama 3.0 Kitabı-Philip Kotler

0 yorum:

Yorum Gönder